19.7.2018. 8:19:04   

Predavanje "Postupanje s komunalnim i proizvodnim otpadom u objektima u kojima se priprema hrana i nudi smještaj turista"

HGK – Županijska komora Pula i Eko-Adria d. o. o. organiziraju predavanje "Postupanje s komunalnim i proizvodnim otpadom u objektima u kojima se priprema hrana i nudi smještaj turista", koje će se održati 26. srpnja, u 11 sati u ŽK Pula.

Na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom (94/13, 73/17), Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17) i Odluke jedinica lokalne samouprave o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, sve tvrtke, a posebno subjekti koji pripremaju i poslužuju hranu, dužni su na propisani način gospodariti komunalnim i proizvodnim otpadom. Inspekcije zaštite okoliša na terenu kontroliraju skladišti li se i zbrinjava proizvodni otpad na propisani način, uz potrebnu prateću dokumentaciju.

Cilj je na predavanju predstaviti koje su vaše obaveze, pojasniti razliku između proizvodnog i komunalnog otpada te predstaviti modele kako možete gospodariti otpadom i koja vam je prateća dokumentacija za to potrebna.

Broj sudionika je ograničen, a za sudjelovanje se možete prijaviti ispunjavanjem online prijave do 25. srpnja.
 
(I: hgk.hr)
 

www.eistra.info