Radovi na izgradnji autocesta, cesta

Izgradnja Spoja Jadranska - Brionska ulica u Vrsaru

Usluge osiguranja

Nabava usluga osiguranja za potrebe Grada Pule, trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu, odnosno pretežitom vlasništvu Grada Pule, te osnovnih škola na području grada Pule

Usluge održavanja i popravka

Zamjena MCC kotao i strojarnica

Razni prehrambeni proizvodi

Nabava namirnica za lokaciju Brijuni

Programski paket za financijsku analizu i računovodstvo

Nabava licenci za Microsoft Dynamics AX i usluge održavanja licenci Microsoft Dynamics AX.

Sigurnosne ograde

Privremena ograda na vojnom dijelu Zračne luke Pula

Jednokratni nekemijski medicinski potrošni materijal i hematološki potrošni materijal

Nabava materijala za aparate za bronhoskopiju, gastroskopiju, instrumenti i UZ nož za potrebe OB Pula

Usluge osiguranja

Usluge osiguranja za potrebe Istarske županije i pojedinačnih korisnika

Radovi na izgradnji cjevovoda, komunikacijskih i energetskih vodova

Izvođenje građevinskih i montažnih radova na vodovodnom ogranku TAR – BRAJDE - VABRIGA III FAZA (Ribarska ulica, Ulica Republika)

Radovi na izgradnji cjevovoda, komunikacijskih i energetskih vodova

Izvođenje građevinskih i montažnih radova na vodovodnom ogranku - ISTARSKA ULICA II FAZA (Istarska ulica, Pazinska ulica, Riječka ulica)

Sanacijski radovi

Nabava građevinskih radova za Ljekarnu Arena

Električna energija

Električna energija

Papir za ispis

Nabava i isporuka uredskog materijala

Cijevne spojnice

Nabava SPOJNICA UNIVERZALNIH ZA SVE VRSTE CIJEVI PN 16

Radovi na izgradnji ustava

Dobava i ugradnja zapornice na kanalu Pragrande u Puli

Medicinski potrošni materijal

Medicinski i hematološki potrošni materijal za 2016. godinu - ponovljeni postupak - Grupa 1. (dosadašnja grupa 5) Opći hematološki potrošni materijal Zavoda

Medicinska oprema

Nabava histokineta za Odjel patologije, kom 1

CT skeneri

CT uređaj (32-slojni) za potrebe Opće Bolnice Pula, sa isporukom, montažom, servisiranjem i održavanjem u punoj funkciji

Električna energija

Opskrba električnom energijom objekata u vlasništvu Grada Rovinja – Rovigno i javne rasvjete na području Grada Rovinja – Rovigno.

Osobni automobili

Isporuka osobnih automobila putem usluge najma za službene potrebe Grada Pule

Otvoreno rabljeno mobilno klizalište

Radovi na izgradnji klizališta
Želiš da i tvoja tvrtka bude na eIstra.info? Imate tvrtku u Istri? Javite nam se i budite dio poduzetničkog portala!